GRAMMATON STOCKHOLM

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA!

Historia

Grammaton startades för ca 30 år sedan utav Benjamin Wolff, en man med visioner om att ge den individuella människan en chans. På den
tiden bestod organisationen utav en grupp enskilda privatpersoner som alla delade samma drömmar och mål. Med att enkelt litet kontor på
Smålandsgatan 10 på Östermalmstorg jobbade dem sida med sida tillsammans med representanter ifrån Frälsningsarmén. Grammaton så
som då bar namnet "Finnas till" växte och flyttade efter några år senare till större lokaler på Rådmansgatan. Allt fler visade stort engagemang i
organisationen som straxt därpå registrerades och Finnas till växte och började arrangera event så som klädinsamling, soppkök och ett flertal
insamlingskvällar där musik och konst skulle dra in pengar till förmån för de hemlösa och socialt utstötta. Finnas till blev sedan slutet på 2008
Grammaton Voluntary Association och finns idag bland annat England och Tyskland under andra organisationsnamn. Se mer här.

Organisationen idag

31oktober 2011 avled Benjamin Wollf och Grammaton lades som projekt på is i ett halvår. Nu är vi tillbaka med nya mål och ny vilja att göra
skillnad. Tillsammans har de arbetande ca 50 års erfarenhet av arbete med människor som hamnat utanför samhället, missbruk, hemlöshet
samt allmänt akuta situationer. Personalen består utav tidigare arbetande poliser, ordningsvakter, väktare samt ambulanssjukvårdare men
har även valt att ge människor med den behöriga livserfarenheten, chansen att hjälpa sin gemene man. Vi är en frivillig och icke vinstdrivande
organisation som arbetar för att tillhandase människan med den akuta hjälp som ibland behövs. Vi arbetar under lagen om civilt ingripande
och har därför inte mer behörighet än den civila människan. Det gör oss därför ingen laglig rätt att beträda yrkesroller vi ej representerar. Du
som söker eller får stöd eller hjälp är dock skyddad med dina personliga uppgifter då vi i grunden alltid arbetar under tystnadsplikt gent emot
icke statliga instanser. Har du några övriga frågor så är du alltid välkommen att kontakta oss på våran mailadress eller jourtelefon.