GRAMMATON STOCKHOLM

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA!

Nattvandring

Nattvandringsgruppen arbear som mänskliga larm. De ersätter inte väktare eller polis utan består utav civila personer som agerar trygghetsinstans. EN nattvandrare iakttar, lyssnar och finns till men agerar inte  utanför sina beörighetsgränser. Nattvandrare är människor som vill bidra till en tryggare tillvaro för barn och ungdomar men även för den vuxna. Att nattvandra är att bry sig inte att agera myndighet. Gietvis krävs ibland förmågan att agera snabbt då situationen kräver det, att till exempel kontakta polis eller ambulans om situationen kräver det men oftast handlar det bara om att låna ut em mobil för ett snabbt samtal hem eller ett samtal till socialjouren för information och vägldning. Nattgruppen hjälper även till med körning till och från sjukhus (då ambulans ej krävs) samt till härbärgen eller socialjourskontor. De agerar som sagt endast i rollen av medmänniska och har därför ingen rätt att agera mer än varagshjälte. 

Samtalsstöd och administration

När känslorna är för många och de som borde inte alltid lyssnar så kan det vara en trygghet att veta att det finns några som alltid lyssnar och finns där. På vår jourtelefon kan du prata med någon som lyssnar och som inte för det vidare. Inga problem är konstiga eller overkliga, dumma eller små. Mående är individuellt. Vi erbjuder också dig som känner att du inte orkar eller kan ta dig över administrativa hinder, den hjälp du behöver. Kanske behöver du hjälp att kontakta din handläggare, kontaktperson eller läkare, en god man eller någon anhörig som du känner att du inte vet hur du ska förmedla ditt behov till. Vi hjälper gärna till och Självklart respekteras din identitet i form av sekretess och du väljer själv vad du vill berätta.

Event

Nytt för Grammaton inför 2013 är deltagande i event av olika de slag. Det är allt från deltagande i soppkök, klädinsamlingar samt utdelningar av diverse i tid av högtider eller sommarevent. Vill du arrangera och göra en idé till förmån för de behövande möjlig? Maila till oss så hör vi av oss för vidare planering.

Gyllene regler för Nattvandring

  • Nattvandra i grupper om minst två personer,   tre rekommenderas. Gå aldrig ensam. 
  • Var synlig, observera och hjälp. Tillkalla hjälp om nödvändigt.
  • Lyssna noga på och prata med ungdomarna. Agera rådgivande inom ramen för "sunt förnuft".
  • Hjälp till med första förband, ett telefonsamtal eller kanske hjälp hem ifall situationen kräver detta.
  • Verka för samverkan med kommun, myndigheter, företag och andra grupper inom samhället.

Som nattvandrare får man ALDRIG beslagta alkohol från någon, oavsett om det är barn, ungdomar eller vuxna. Det är endast polis som får göra detta!
(Denna info är tagen från: http://www.nattvandring.nu)

Vill du arbeta med oss?

Just nu söker vi fler nattvandrare till norrortsområdet samt delar av Stockholms City. Har du möjlighet till bil är det alltid ett plus då vi gärna samåker till och från området för att minska kostnader samt skapa tryggare resvägar för de  deltagande. Skicka ett mail och presentera dig så hör vi av oss om tider och dagar. Fler jackor är beställda men det går alltid att använda Nattvandringsjackor utan loggan tills dess.